lördag, mars 15, 2014

Jag har gjort en tavla


Det är inte den första tavla jag har gjort och förhoppningsvis inte den sista. Man skulle kunna säga att det tog 40 år för denna målning att bli som den blev, för utan första målningen, och alla de övriga däremellan,skulle nog denna aldrig se ut som den gör.
 Motivet är havet.
Det är solnedgång, eller gryning. Ljuset är alltid mer spännande i brytningstider.
Ljus o mörker är viktigt för en målare. I mötet mellan ljus o mörker, mellan varma o kalla färger, med färg vid färg som bildar form, föds måleri. Det är det jag arbetar med.
Min tavla vill inte peka på något fel i vår samtid, den vill inte heller få dig som betraktare att reagera i någon politisk eller religiös riktning, trots att den är målad idag. Men den kräver sin rätt att bara vara; just en tavla!
Kanske kan den med din hjälp, hitta en plats i vår nutid. Kanske kan du inför min tavla känna min närvaro som förmedlare av ett upplevt ögonblick.
Färgen ligger i tjocka lager, med många övermålningar, pålagd med penslar, palettkniv och mina fingrar.
De flesta av mina målningar går övervägande i blått, och om du frågade varför, skulle jag svara att det förmodligen beror på att jag tycker så mycket om rött.
Varje dag går jag till ateljén i tron att jag skall lyckas måla en bra tavla. Ibland går det, ibland inte. Detta är en målning jag har lyckats med!

Om du skulle vilja se målningen i verkligheten finns den i min ateljé.
Du är välkommen!