måndag, september 24, 2018

Höst-nästan vinter.

Höst 
verksamheten i ateljén accelererar
trots kroppsliga skröpligheten.

Jobbar på en serie med ny färgskala
utan titlar

Här Op.007-2018