torsdag, november 08, 2018
Denna målning "Star" aktualiserades på grund av en besökare på nätet.
Möjligen kommer den att få ett nytt "hem".